Tab 19 Reflectieve vs Instruerende, Vaardigheidsoefeningen - het verschil.docx