Logo Eponaquest by Linda Kohanov

Medicine Horse Academy

Voorheen De Kracht van de Kudde

Eponaquest opleiding tot coach/trainer/therapeut ervaringsgericht leren met paarden

Wist je dat je actief met jouw eigen emotionele staat onderbewust de toestand van een ander beinvloed? Je kunt je nog zo rustig gedragen, maar als je een basis van spanning ervaart, kan dit de spanning bij anderen in je omgeving toch op doen lopen. Het goede nieuws is dat dit andersom óók werkt!

Wist je dat je actief met jouw eigen emotionele staat onderbewust de toestand van een ander beinvloed? Je kunt je nog zo rustig gedragen, maar als je een basis van spanning ervaart, kan dit de spanning bij anderen in je omgeving toch op doen lopen. Het goede nieuws is dat dit andersom óók werkt!

Dit filmpje over het onderzoek van Dr. Anne Baldwin in samenwerking met het Amerikaanse Heart Math Institute, legt in het kort één van de belangrijke effecten van de interactie tussen paarden en mensen uit: het synchroniseren van hartritme en hartcoherentie.

De reden waarom het coachen en therapie met paarden vaak zo effectief is, is direct gerelateerd aan dit fenomeen. De toestand van ons hartritme en de staat van ons zenuwstelsel past zich aan, aan dat van een paard. In de nabijheid van een paard dat rustig is, komen we fysiek gemakkelijker terug naar een harmonieuze toestand. Dit helpt om een emotioneel veilige ruimte te creëren waarin we beperkende patronen, en de emoties die daarbij horen, los kunnen laten.

Een goede coach of therapeut kan een cliënt helpen om in de wisselwerking met het paard, echt tot de kern van persoonlijke transformatie te komen. Het goed begrijpen van de rol van onze emoties, en het werking van ons zenuwstelsel is daarvoor cruciaal.

===
Did you know that the emotional state you feel subconsciously effects that of others? You may be behaving totally calmly, yet if you feel a basis of tension underneath, this can still make others in your environment more tense. The good news is that this also works the other way around.

This clip explains in short, one of the important effects of the interaction between horses and people: the synchronisation of heart rythm and heart coherence.

The reason why coaching and therapy with horses is often so effective is directly related to this phenomenon. The state of our heart rhythm and the state of our nervous system adapts to that of a horse. In the presence of a horse that is calm, we return to a harmonious state more easily. This helps to create an emotionally safe space in which we can release limiting patterns, and the emotions that come with them.

A good coach or therapist can help a client, in interaction with the horse, really get to the heart of personal transformation. To achieve this, a good understanding of the role of our emotions and the functioning of our nervous system is crucial.