Logo Eponaquest by Linda Kohanov

Medicine Horse Academy

Voorheen De Kracht van de Kudde

Eponaquest opleiding tot coach/trainer/therapeut ervaringsgericht leren met paarden

Veelgestelde vragen over de opleiding

oooOOOooo

  1. Wat is de Eponaquest Aanpak en waarom is deze uniek in zijn soort?
  2. Heb je paardenervaring nodig om aan deze opleiding mee te doen?
  3. Welke rol hebben paarden in deze aanpak?
  4. Wat zijn de basisprincipes van de Eponaquest Aanpak
  5. Hoe staan jullie tegenover accreditatie en kwaliteitscontrole?
  6. Wat zijn de toelatingseisen om aan de opleiding mee te kunnen doen?
  7. Hoe zit het met de prijs/kwaliteitverhouding van deze opleiding?

1.

Wat is de Eponaquest Aanpak en waarom is deze uniek in zijn soort?

Linda Kohanov en Rasa tijdens opleidingsmodule in februari 2011 – twee maanden voordat Rasa overleed. (c) Josselien Janssens

De Eponaquest aanpak is een visie op training, coaching en therapie door middel van Ervaringsgericht Leren met Paarden. In Europa wordt dit curriculum onderwezen onder de naam Medicine Horse Way. Deze aanpak waardeert congruentie boven conformiteit, authenticiteit boven perfectie, en aanpassingsvermogen en leergierigheid boven methodologie.

In de opleiding leer je als trainer-coach of therapeut samenwerken met het natuurlijke gedrag van paarden. Het doel van deze aanpak is het bevorderen van de persoonlijke groei van je cliënten, door middel van het stimuleren van het zelfhelende vermogen van hun psyche, het doorbreken van blokkades en beperkende patronen, het bouwen aan authentieke relaties en het vergroten van emotionele weerbaarheid, sociale intelligentie en leiderschapsvaardigheden.

In het natuurlijke gedrag van paarden vinden we inzichten over hoe we onze emoties kunnen gebruiken als leidraad om een meer evenwichtig en vervullend leven te leiden. Wanneer je emotioneel weer in evenwicht bent en de roep van je authentieke zelf volgt, is het gemakkelijk te leven in harmonie met jezelf, Moeder Natuur en de mensen en dieren om je heen.

We ontdekken steeds meer over de manier waarop de nabijheid van paarden effect heeft op ons ‘6e zintuig’: ons (energetische) lichaam als sensor en onze emoties als brenger van informatie voor ons overleven en welzijn. Je zou kunnen zeggen dat het werken met paarden het effect kan hebben van een ‘reset’ voor het los komen van beperkende patronen en van innerlijke blokkades. Dit kan zowel op meer oppervlakkige niveaus als in diepere lagen plaats vinden. Een goede begeleiding door een trainer, coach of therapeut bepaalt voor een belangrijk deel of de opgedane ervaringen en inzichten een blijvend positief effect hebben. In de praktijk maken Eponaquest & Medicine Horse Way Instructeurs gebruik van zowel actiegerichte als reflectieve oefeningen met paarden. Dit is géén trainingsmethode voor paarden, en paardenervaring is niet noodzakelijk. Er wordt in de regel niet paard gereden tijdens de opleiding of coaching/therapie/trainingssessies. De opleiding bevat wel vaardigheden en inzichten die voor een goede paardentrainer onmisbaar zijn omdat ze een diepere en meer evenwichtige band tussen mens en paard teweeg brengen. Er zijn Eponaquest instructeurs die ook paardentrainers en paardrijinstructeurs zijn en die hun werk specifiek afstemmen op de behoeften en realiteit van ruiters.

Wat maakt deze opleiding uniek in zijn soort?

Er zijn verschillende opleidingen tot coach of therapeut met paarden, variërend van een enkele module binnen een andere opleiding, kortere en langere opleidingen van meerdere weekenden, tot meerjarige programma’s. De Eponaquest opleiding onderscheidt zich op de volgende punten van andere opleidingen:

 1. Dit is één van de weinige opleidingen die het paard als volwaardige partner ziet en niet slechts als hulpmiddel. Het paard is een bewust, cognitief, emotioneel wezen. In de Eponaquest/Medicine Horse Way methode zijn we bereid de mogelijkheid te aanvaarden dat dieren als paarden op hun eigen manier een even grote intelligentie hebben als de mens. In deze aanpak nemen we de sociale, emotionele, en cognitieve intelligentie van paarden, en hun vermogen bewust, energetisch, geaard te blijven in het hier en nu, als basis om de sociale intelligentie van de mens te begrijpen, te helen en te versterken.
 2. De Eponaquest/Medicine Horse Way aanpak voor training, coaching en therapie met paarden een op zichzelf staand en volledig geïntegreerd systeem van coachingsinstrumenten en oefeningen. Deze manier van werken is ontstaan als combinatie van westerse psychologie, oosterse mindfulness, sjamanistische invloeden, lichaamsbewustzijnstechnieken en creatieve werkvormen (o.a. muziek, tekenen). De instrumenten voor training en coaching met behulp van paarden zijn binnen de opleiding zelf ontwikkeld door experts op het gebied van psychologie, psychotherapie, leiderschap en natuurlijk paardengedrag. Andere methoden combineren vaak bestaande menselijke therapeutische of coachingsmethodes (zoals o.a. systemisch werk, Neurolinguistisch programmeren, Gestalttherapie, Transactionele Analyse, gedragstherapie) met het werken met paarden. Wij putten elementen en inzichten uit deze en andere stromingen daar waar het behulpzaam en dienend is aan het proces van de cliënt, maar laten ons vooral leiden door wat er wil ontstaan in de wisselwerking met het paard, zonder één aanpak als uitgangspunt te nemen. De Eponaquest benadering ziet het paard als ‘gids’ in het onderbewuste emotionele proces van de cliënt. Het doel van onze begeleiding is de cliënt het kader van ruimte, emotionele veiligheid en coachende ondersteuning te bieden om zijn/haar eigen inzichten te krijgen, blokkades te doorbreken en knopen te ontwarren.
 3. De aanpak wordt regelmatig getoetst aan internationale best practice normen op het gebied van training, coaching, therapie en diervriendelijk werken. Instructeurs committeren zich om de ethische gedragsrichtlijnen van de opleiding na te volgen in de manier waarop zij werken.
 4. Het is een vereiste voor aspirant instructeurs om met behulp van deze aanpak diepgaand je eigen proces aan te gaan, vóórdat je anderen therapeutisch behandelt of coacht. Voor een trainer, coach of therapeut, zijn het immers niet je diploma’s maar is het je levenservaring en de manier waarop je met je eigen uitdagingen omgaat, die het verschil maakt in de manier waarop je anderen kunt helpen en inspireren. Om anderen goed te kunnen helpen, moet je de impact begrijpen die het werken met paarden teweeg kan brengen. Dus gevoeld hebben wat het is om bij een paard te staan en de kwetsbaarheid te voelen van het aanraken van onverwerkte emoties en diepgewortelde patronen. Door het effect van de instrumenten zelf te ondergaan, ga je begrijpen hoe en waar je ze kunt inzetten voor je cliënten. Instructeurs leren bewust in verbinding te zijn met hun eigen gevoel en emoties, en hun lichaam te raadplegen als sensor voor belangrijke informatie in elk gegeven moment.
 5. De opleiding is niet alleen een voorbereiding op je professionele praktijk maar nodigt aspirant instructeurs uit het werken met deze instrumenten te zien als bewuste manier van leven. Als instructeur word je aangemoedigd om de praktische sociale intelligentievaardigheden die je leert volledig te integreren in de manier waarop je omgaat met uitdagingen in je werk en relaties. Je neemt je eigen medicijn en geeft op die manier het voorbeeld aan anderen.

Terug naar de inhoudsopgave


2.

Heb je paardenervaring nodig voor het volgen van deze opleiding?

Voor het deelnemen aan de Basismodule of het Nature of Wisdom (NOW) programma, is géén paardenervaring vereist.

Voor het deelnemen aan de opleidingsmodules vanaf Level 1 is wél paardenervaring vereist. Zie voor meer informatie de beschrijving van Level 1.


3.

Paarden: méér dan een hulpmiddel of spiegel

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderschrijft dat dieren als paarden hun eigen intelligentie hebben en dat zij zelfstandig denkende, lerende, en voelende wezens zijn. Als trainers, coaches en therapeuten zien Eponaquest Instructeurs het paard als een volwaardige intelligente partner en niet alleen als ‘dierlijke spiegel’ voor menselijke projectie.

Paarden overleven als soort al meer dan 50 miljoen jaar succesvol op aarde, tien keer langer dan wij mensen. Zij spelen al duizenden jaren een prominente rol in de ontwikkeling van de menselijke geschiedenis en vooruitgang. Historisch gezien, heeft de samenwerking met paarden relatief gezien een even belangrijk effect op de menselijke vooruitgang gehad als de uitvinding van het wiel! Dankzij paarden konden mensen grotere afstanden overbruggen, zwaardere lasten meenemen, meer en zwaarder werk verrichten, en kregen zij een belangrijk voordeel wat betreft snelheid en mogelijkheden in oorlogvoering.

[ File # csp4137365, License # 1561974 ]<br /> Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)<br /> (c) Can Stock Photo Inc. / cynoclubHet natuurlijke kuddegedrag van paarden staat model voor effectieve communicatie, authentieke relaties, en samenwerking op basis van individuele talenten en competenties.Paarden leren ons het geheim van lichaamstaal als de ‘overige 90%’ van communicatie. Ze tonen ons dat het bewustzijn van onze kwetsbaarheid de bron is van kracht in plaats van zwakte, en dat je niet als een roofdier hoeft te gedragen om sterk in het leven te staan. In de Eponaquest Aanpak zetten wij het paard dus niet in als ‘knuffeldier’ of ‘spiegel’, maar als ‘danspartner’ met volwaardige cognitieve vermogens. Een partner waarmee natuurlijk best geknuffeld mag worden, als we daarbij rekening houden wordt met de grenzen die het paard daar zelf in aangeeft. Paarden worden niet ‘gebruikt’ of gedwongen, maar worden gerespecteerd als ze aangeven niet mee te willen doen aan een sessie.

Terug naar de inhoudsopgave


4.

Kernprincipes van de Eponaquest & Medicine Horse Way Aanpak

De opleiding en instrumenten van onze aanpak draaien om de volgende elementen:

 • de bewustwording van de informatie achter onze emoties;
 • ons lichaam begrijpen als sensor voor emotionele informatie – van onszelf en onze omgeving;
 • de activatie van ons authentieke zelf;
 • het stellen en respecteren van gezonde grenzen;
 • het bewust gebruik maken van non-verbale communicatie en ‘non-lineair’ bewustzijn;
 • het begrijpen en toepassen van vaardigheden voor het creëren van een authentieke gemeenschap
 • natuurlijk leiderschap: De Vijf Rollen van een Meesterherder
 • ervaringsgericht leren

Deze principes zijn de basis voor ons goede, gezonde en natuurlijke functioneren in de ‘mensenkudde’. Paarden zijn de ultieme leermeesters in deze principes in de interactieve, ervaringsgerichte modules van de opleiding. Het was al bekend dat ‘ervaringsgericht leren’ de meest effectieve vorm van therapie, onderwijs en training is. Wanneer we iets ervaren onthouden we er 80% van, vergeleken bij de ongeveer 20% die blijft hangen van uitsluitend geschreven of gesproken theorie. De nabijheid van paarden activeert ons versnelde leervermogen extra, omdat we onbewust gevoelsmatig op ze reageren, en niet alleen vanuit ons hoofd. Terug naar de inhoudsopgave


5.

Over accreditatie en kwaliteitscontrole

Dagworkshop Linda Kohanov in Belgie, 2014 bij kheiron.be (c) Natascha van den Berg

Als pioniers in dit werkveld van meer dan 20 jaar, streven we binnen Eponaquest naar het zetten en onderhouden van een internationaal toonaangevende kwaliteitsstandaard op het gebied van training, coaching en therapie met paarden. We hebben onze eigen kwaliteitsstandaard ontwikkeld voor het professioneel omgaan met cliënten en het veilig en verantwoord inzetten van paarden bij coaching, training en therapie.

Onze kwaliteitseisen voor de praktijkuitvoering van training, coaching en therapie worden getoetst aan internationale richtlijnen voor best-practice in therapie en coaching, relevante beroepsorganisaties én paardentrainingsopleidingen.

Deze opleiding is continu in ontwikkeling. Hij wordt in de VS, Europa en Australië gevolgd door zorgprofessionals als psychotherapeuten, psychiaters en verpleegkundigen, alsmede HR specialisten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfscoaches, trainers, en leidinggevenden uit diverse branches vanuit overheid, semi-overheid en het commerciële bedrijfsleven.

De werkwijze en instrumenten worden dus ook steeds getoetst aan de geldende kwaliteitsnormen waarmee diverse soorten professionals in hun dagelijkse praktijk te maken hebben.

We streven op dit moment (nog) geen accreditatie na van specifieke beroepsorganisaties voor training of coaching maar leggen onszelf wel tegen de lat van kwaliteitsmaatstaven die zulke organisaties stellen. De voornaamste reden is dat de opleiding internationaal opgezet en begeleid is maar niet centraal gecoördineerd wordt. De structuur van de opleiding kan variëren in verschillende landen afhankelijk van lokale factoren. Onze aanpak beslaat zowel toepassingen in training, coaching als therapie en is dus moeilijk in een specifiek ‘hokje’ te passen. Er zijn op dit moment geen individuele instanties waar die combinatie holistisch binnen past.

Accrediterende organisaties voor kwaliteitstraining en coaching in Nederland, en de instanties die de kwaliteit van therapie in Nederland beoordelen, missen bovendien momenteel de praktijkkennis over het werken met dieren zoals paarden, als partner in training, coaching en therapie. Er zijn wel organisaties die zich specifiek richten op welzijn van dieren bij de inzet voor coaching en therapie, maar die kijken weer niet naar de kwaliteit van de menselijke begeleiding. Er is op dit moment dus (nog!) geen organisatie die integraal en holistisch kijkt naar de combinatie.

Wij staan daarom pal achter het nieuwe landelijke initiatief voor de oprichting vaneen nieuwe beroepsvereniging voor en door mensen die professionele coaching en training met paarden aanbieden. Deze beroepsvereniging gaat namens de beroepssector van professionals die coachen met paarden, overheidsinstanties informeren en deze vertegenwoordigen binnen de bestaande structuren. (NB: Om belangenverstrengeling te voorkomen, spelen we hier als opleider geen bestuurlijke rol in).

Bestaande keurmerken voor coaching en beroepsrichtlijnen voor therapeuten, vereisen daarnaast vaak een complexe en arbeidsintensieve administratie. Lid zijn en blijven is prijzig en drijft de kosten van opleidingen op. Wij vinden het dus ook belangrijk dat dat er kritisch vanuit de sector “teruggekeken” wordt naar het nut van eisen die opgelegd worden door accrediterende organisaties.

Volgens ons is het bijvoorbeeld voor de kwaliteit van verslaglegging essentieel dat deze simpel en laagdrempelig ingericht is. Onze aanpak gaat uit van waar de client zelf is in diens eigen beleving, om ze van daar stap voor stap beter te helpen functioneren. Als Eponaquest gecertificeerde coach stellen we dus geen diagnose. Daar zijn we in medische zin niet toe bevoegd. We luisteren naar de hulpvraag van de client en observeren tijdens de oefeninge welke thema’s naar voren komen om daarover in dialoog te gaan met de coachee. Als Eponaquest gercertificeerde therapeut zien we de diagnose van een client niet als definierend voor die persoon, maar zien we het hele holistische plaatje van diens hele leven en conditionering en is ons doel ze daarbinnen te helpen beter te leren functioneren met hun uitdagingen.

De feedback die we van klanten ontvangen, is de belangrijkste maatstaf voor de vraag of we ons werk goed doen. Daarom bespreken we feedback van klanten in supervisie, en leggen we elkaar casussen voor tijdens intervisie. Goede trainers, coaches of therapeuten weten immers dat je nooit klaar bent met jezelf door te ontwikkelen en je eigen medicijn te nemen. We ondergaan daarom als gecertificeerde professionals regelmatig supervisie en intervisie. We werken aan verbeterpunten, kijken zelf in de spiegel die onze klanten, collega’s en natuurlijk de paarden ons voorhouden. Op deze manier houden we met elkaar de kwaliteit, vitaliteit en relevantie van onze aanpak in stand. Terug naar de inhoudsopgave


6.

Toelatingseisen

Instructeur Babs Jasper met haar team van Shetlandponies.

Het volgen van “De Weg van het Paard” tot Eponaquest Instructeur brengt stevige persoonlijke uitdagingen mee voor aspirant-instructeurs. Paarden raken je cliënten immers mogelijk diep op de emotioneel gezien meest gevoelige punten. Daarbij spiegelen paarden tijdens een coachingsessie natuurlijk niet alleen de cliënt, maar ook de coach of instructeur!

Je moet daarom stevig geaard zijn in je eigen proces van het verwerken van je emotionele bagage om cliënten met vertrouwen, veilig en verantwoord te begeleiden. Je eigen leiderschap, emotionele flexibiliteit en tolerantie voor het ondergaan van emoties als kwetsbaarheid, angst en frustratie worden continu op de proef gesteld als coach of trainer van groepen, en in het werken met paarden. Dit is waarom er binnen onze opleiding een sterke nadruk ligt op continue persoonlijke ontwikkeling van Instructeurs en aspiranten.

Er zijn geen specifieke voorpleidingen vereist om toegelaten te worden. Bij aanmelding tot de opleiding volgt een screening waarbij je jouw motivatie en ervaring deelt met de opleiders en zij een inschatting maken of de opleiding geschikt voor je is. Toelatingseisen per module omschreven. Het is wel zo dat jouw vooropleiding bepaalt, wat je wettelijk gezien als Eponaquest gecertificeerde mag aanbieden in de zin van interventies met paarden. Ben je géén officieel geregistreerde en erkende zorgaanbieder (in NL geldt daarvoor de BIG registratie en een klein aantal andere kwalificaties), dan mag je bijvoorbeeld geen therapie aanbieden met paarden. Je mag echter wel coaching aanbieden voor specifieke doelgroepen. Je zou in dat geval wel in samenwerking en onder toezicht van met een BIG-geregistreerde therapeut, interventies met paarden aan kunnen bieden voor diens clienten.

Om je coachklanten een veilige ervaring te bieden, is voldoende ervaring in het paardvriendelijk omgaan met paarden nodig. Hierover wordt een inschatting gemaakt bij je deelname aan voortrajecten zoals de Basismodule of het NOW programma. Terug naar de inhoudsopgave


7.

Hoe zit het met de prijs/kwaliteitsverhouding van deze opleiding?

Linda Kohanov geeft bijscholingsprogramma voor Instructeurs, Duitsland, 2014

De Eponaquest opleiding is een gedegen beroepsopleiding. Het doel van de opleiding is om jou in je kracht te zetten in alle aspecten van het voeren van je eigen praktijk als trainer/coach met paarden of equitherapeut. De prijs van de opleiding per dag omgerekend, is een gemiddelde prijs voor wat er in Nederland aan goede coachingsopleidingen met paarden aangeboden wordt.

Het aantal opleidingsdagen in deze opleiding is gemiddeld iets hoger dan de meeste andere opleidingen. Dit komt door onze holistische en integrale aanpak, waarbij er veel ruimte is voor oefenen onder supervisie en veel contact met instructeurs. In de opleidingsdagen besteed je minstens 50% van de tijd aan het oefenen in de praktijk met paarden. Dit is veel meer dan bij de meeste andere opleidingen tot coach met paarden die op dit moment aangeboden worden. Tijdens de eindopdracht voor Level 1 wordt er veel tijd besteed aan aan persoonlijke supervisie van iedere student.

Dit is de enige coachingmethode in de wereld die direct ontstaan is vanuit de wisselwerking tussen mens en paard en gebaseerd is op wat we als mens kunnen leren van natuurlijk paardengedrag. De meeste andere opleidingen gaan uit van bestaande menselijke psychologische modellen, en voegen daar interventies met paarden aan toe. Eponaquest is daardoor een heel complete, op zichzelf staande coachings- en begeleidingsaanpak geworden, en is uniek in zijn soort.

Daarom is er voor gekozen de opleiding in Nederland in modules aan te bieden om deelnemers in staat te stellen de kosten en tijdsinvestering te spreiden. Na het volgen van de Basismodule en Level 1 heb je voldoende basis om als professional in de praktijk aan de slag te kunnen.

Het Basismodule + Level 1 traject is kan binnen een half jaar in totaal worden afgerond. Die bestaat uit 16 contactdagen in de opleiding zelf, waarnaast je zelfstandig praktijkopdrachten uitvoert en via rapportages supervisie ondergaat.

Afhangend van je wensen en professionele behoeften, kun je daarna stap voor stap diverse optionele verdiepingsmodules en aanvullende bijscholingen volgen, bijvoorbeeld in werken rond trauma en andere psychische klachten, een focus op leiderschapscoaching, en het aanbieden van groepstrainingen en workshops.

Terug naar de inhoudsopgave