Logo Eponaquest by Linda Kohanov

Medicine Horse Academy

Voorheen De Kracht van de Kudde

Eponaquest opleiding tot coach/trainer/therapeut ervaringsgericht leren met paarden

‘De Kracht van de Kudde – Bouwen aan sociale intelligentie en visionair leiderschap volgens de weg van het paard’ is 10 jaar geleden in het Nederlands verschenen. In dit boek belicht auteur Linda Kohanov de kwaliteiten die een leider moet hebben om breed geaccepteerd te worden door verschillende groeperingen en stromingen binnen het collectief waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en hoe paarden daar een voorbeeld in zijn. Ze vertaalt wat paarden ons leren over leiderschap en samenwerking in teams, naar praktische inzichten en tools om op de werkvloer toe te passen. 

Non-verbale communicatie en leiderschap

KVDK boekIn haar vierde boek over de invloed van paarden op menselijk gedrag, verplaatst Linda Kohanov haar inzichten over de non-verbale elementen van communicatie en leiderschap naar de wereld van werkvloer en relaties.

We verkennen het belang van assertiviteit en het verschil met agressiviteit, in het aangeven van grenzen en wensen, het koesteren van creativiteit, het bewust aangaan met conflicten met technieken om deze zonder verdere escalatie op te lossen, en het verdiepen van het bewustzijn van lichaam en geest.

Niet-aggressieve macht

In het eerste deel van dit boek, beschrijft Kohanov culturele vernieuwers die buitengewone non-verbale leiderschapsvaardigheden tentoonspreidden en zo de loop van de geschiedenis veranderden, vaak te paard, zoals Winston Churchill, George Washington, Alexander de Grote en de Boeddha. Ze relateert hun exceptionele vaardigheid in het omgaan met en trainen van paarden, aan de manier waarop ze erin slaagden om de mensen die van hun leiderschap afhankelijk waren, de uitdagingen van oorlog en honger te helpen navigeren en overleven.

Ook legt Linda Kohanov het gedrag van volwassen paardenkuddes naast herdersculturen in Afrika en Mongolië, om aan te tonen dat ingesleten theorieën over dominantiehiërarchie en ‘survival of the fittest’ maar een klein deel van het plaatje zijn in de manier waarop de natuur met leiderschap en macht omgaat. Ze toont de kracht aan van “leiderschap met instemming”, dus een leider die geaccepteerd en gerespecteerd wordt dankzij zijn intermenselijke vaardigheden en kennis, in plaats van door agressie en onderdrukking.

12 Leidende principes

Vervolgens zet Kohanov deze lessen om in twaalf krachtige leidende principes die we allemaal in ons werkzame en persoonlijke leven kunnen toepassen. Ze doet dit op een welbespraakte en uitdagende manier. Dit is paardenwijsheid voor iedereen die goed wil functioneren in de kuddes waarvan we allemaal deel uitmaken – onze gemeenschappen, werkomgeving, familie en vriendenkring.

“Linda Kohanov heeft een unieke synthese gecreëerd van mythe, symboliek, psychologie, neurowetenschappen en bovenal de inzichten die ze geleerd heeft van paarden. … In dit boek, een must voor iedere leider en iedereen die er een wil worden, tilt ze ‘horsemanship’ van een persoonlijk naar een wereldwijd niveau.”
~ Allan J. Hamilton, MD, FACS, auteur van Zen Mind, Zen Horse

De Kracht van de Kudde – Bouwen aan sociale intelligentie en visionair leiderschap” is uitgegeven door Bloemendal Uitgevers te Amersfoort. Het boek is te verkrijgen in zowel de gewone als online boekhandel. Bestel het hier via Media Boekservice: https://mediaboek.nl/de-kracht-van-de-kudde.html